Chọn trang

Chính sách hoàn tiền

Tại USAcollegeX.com, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đang 100% hài lòng với giao dịch mua của mình. Nếu bạn muốn hủy giao dịch mua trong vòng 3 ngày sau khi hóa đơn được phát hành, đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi rất muốn biết mọi thứ đã xảy ra ở đâu để chúng tôi có cơ hội cải thiện, bạn chỉ cần gửi email cho chúng tôi [Email protected] để được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 7-10 ngày làm việc sau khi nhận được email. Vui lòng bao gồm số đơn đặt hàng của bạn để chúng tôi có thể hoàn tiền kịp thời. Số đơn đặt hàng có thể được tìm thấy trên hóa đơn cho giao dịch mua của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc mua hàng hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [Email protected] hoặc gọi cho chúng tôi tại 425-505-3049.

Giáo dục truy cập LLC
100 S King St
Ste 100 - 1006
Seattle, WA 98104-2885