دانشگاه ها و کالج های ایالات متحده
بالاترین رتبه یا پشتیبانی دولتی

مجموعه حق بیمه تجدید نظر شده

تنگ کردن! بارگیری داده

 • برنامه ها / درجه
  +

 • منطقه
  +
  نیوانگلند
  کشورهای میانه
  شمال مرکزی
  شمال غربی
  غرب
  جنوب
 • اندازه
  +
 • هزینه (دوره کارشناسی)
  +
 • بیش
  +

  نوع پشتیبانی

  عمومی
  خصوصی

  برنامه زبان (ESL)

  بله
  نه

  خانه دانشجویی

  بله
  نه

  محیط

  شاخص ایمنی

  نرخ پذیرش

بیشتر تا به امروز

داده های رسمی

منابع اطلاعات و داده ها

1.US وزارت آموزش و پرورش (2017-18)

2. وب سایت های کالج ها و دانشگاه های آمریکا

3 آخرین اطلاعات از اداره آمار ایالات متحده

4.FBI گزارش جرم یکنواخت (2015-16)