Làm việc / kiếm tiền

Làm việc như một sinh viên quốc tế

Một số sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ để học mà không có đủ tiền. Một phần nhỏ sinh viên quốc tế xuất sắc có thể nhận được học bổng, học bổng, trợ cấp, hoặc trợ lý để trợ cấp chi phí giáo dục của họ. Hầu hết sinh viên quốc tế nghèo có thể phải làm việc để giảm gánh nặng tài chính của họ.

Khi bạn làm việc tại Hoa Kỳ với tư cách là sinh viên quốc tế, có nhiều quy định mà bạn phải tuân theo để duy trì tư cách pháp lý của bạn. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến “làm việc ở Mỹ với tư cách sinh viên quốc tế":

Đọc liên quan: