Bạn vẫn đang làm việc siêng năng trong kỳ thi SAT hay xem xét thi SAT sớm? Hãy xem bảng dưới đây bởi vì hiện nay có hơn 1,000 các trường cao đẳng và đại học được 4 của Hoa Kỳ công nhận có thể không cần SAT làm chứng chỉ ứng dụng bắt buộc. Xin lưu ý rằng có các trường cao đẳng 2,870 được công nhận 4 theo số liệu mới nhất của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia. Điều đó có nghĩa là hơn 35% của các trường đại học được chứng nhận 4 năm không yêu cầu điểm SAT cho tuyển sinh. Đáng ngạc nhiên, các trường hàng đầu như Đại học Chicago, Đại học New York, Đại học George Washington và Đại học Texas Austin cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của SAT hoặc ACT.

Tuy nhiên, phần lớn các trường đại học của Mỹ, đặc biệt là các trường trong top 1% như Harvard, Stanford, MIT và nhiều tổ chức uy tín khác vẫn yêu cầu điểm SAT hoặc ACT.

Trong bảng dưới đây, bảng xếp hạng dựa trên các trường Cao đẳng tốt nhất 2019 của US News and World Report. Các chữ viết tắt được sử dụng trong cột để xếp hạng là:
1. N: Đại học Quốc gia
2. NLAC: Các trường cao đẳng nghệ thuật tự do quốc gia
3. RU (N): Các trường đại học khu vực phía Bắc
4. RU (M): Các trường đại học khu vực Midwest
5. RU (S): Các trường đại học khu vực phía Nam
6. RU (W): Các trường đại học khu vực phía Tây