पृष्ठ चयन

यी 15 सार्वजनिक 4 वर्षको कालेजहरू सस्ती छन् उपस्थितिको लागत। स्नातक पछि उनीहरूको विद्यार्थीहरू उच्च वेतनहरू छन्।

(नोट: कुल लागतको लागि आंकडा प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि हो।)

शीर्ष सार्वजनिक कलेजहरू उच्च वेतनहरूमा जान्छन्