पृष्ठ चयन

स्रोत: यूएस शिक्षा विभाग

शीर्ष 2-वर्ष कलेज वा सामुदायिक महाविद्यालयले तपाईंलाई ठूलो काम गर्न सक्छ। अमेरिकाको शैक्षिक विभागबाट सूचीमा मात्र हेर्नुहोस्। यी 2-वर्ष कालेजहरू वा सामुदायिक महाविद्यालयहरूमा अन्य भन्दा बढी ROI (रिटर्न मा लगानी)।