पृष्ठ चयन

(अमरीका आज, 8 / 11 / 2015, निसान र उद्यम को फोटो शिष्टाचार)

युवा कारकहरु लाई आफ्नो कारहरु को कोशिश गर्न को लागी बोली मा, जापानी मोटरकार निसान लगभग 90 यूएस कलेज परिसर मा उद्यम भाडा कारहरुको विशेष प्रदाता बनने को लागि एक सौदा पुग्यो।

निसानले इन्टरनेसन कार्रेयरसँग साझेदारीले कलेजमा 300 वाहनोंको बारेमा स्थान दिनेछ, जसमा धेरै परिसरहरूमा 25 सवारी साधनहरू छन्।

इन्टरप्राइजले यो 5 मार्फत सबै मोडेलहरूको लागि $ 2015 प्रति घण्टाको दरमा निसान कारहरुको प्रस्ताव गरेको छ।