انتخاب صفحه

کار / درآمد پول

کار به عنوان یک دانشجوی بین المللی

برخی از دانشجویان بین المللی برای تحصیل بدون سرمایه کافی می آیند. بخش کوچکی از دانشجویان بین المللی برجسته ممکن است کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی یا کمک هزینه تحصیلی خود را دریافت کنند. اکثر دانشجویان بین المللی فقیر ممکن است برای کاهش هزینه های مالی خود تلاش کنند.

هنگامی که در ایالات متحده به عنوان یک دانشجوی بین المللی کار می کنید، مقررات بسیاری وجود دارد که باید به منظور حفظ وضعیت قانونی خود پیگیری کنید. در زیر سوالات متداول در مورد "کار در ایالات متحده به عنوان دانشجوی بین المللی":

خواندن مرتبط: